Кадастровый номер

Як правильно написати характеристику

Зразок характеристики. Образец характеристики на украинском языке.


Бесплатная юридическая консультация:

Тут зібрані зразки характеристик практично на всяк випадок. Якщо потрібен образец характеристики на украинском языке, то Вам тоже сюда.

Оглавление:

Зразок характеристики на співробітника, характеристика на працівника

Іванов Іван Іванович є працівником ТОВ «Іваново» з 2007 року. За час роботи проявив себе як працелюбний і відповідальний співробітник.

У спілкуванні з колегами завжди доброзичливий, з партнерами і клієнтами фірми – ввічливий і чемний, у скрутних ситуаціях завжди націлений на знаходження компромісних рішень, до вирішення задач підходить творчо. Дотримується норм поведінки, прийнятих в компанії. Уважний до людей, тактовний.

Має навички ділового спілкування. Працьовитий, має високу працездатність, всіляко підтримує роботу компанії в складні моменти, в тому числі і в позаурочний час.

Володіє хорошими діловими навичками, а саме: сумлінним ставленням до роботи, прагненням до підвищення кваліфікації та професійного зростання, аналітичним мисленням. Претензій та зауважень з боку керівництва до роботи співробітника не було. Характеристика дана для надання за місцем вимоги. Генеральний директор ТОВ «Іваново» __________________ / Васильєв С.В. /


Бесплатная юридическая консультация:

Як правильно скласти характеристику з місця роботи

Перед тим як складати характеристику на працівника, важливо знати для чого складається характеристика і куди вона складається (ця інформація найчастіше має бути присутня в самій характеристиці в реченні «Характеристика дана для надання в . «)

Поради щодо складання характеристики з місця роботи

Якщо говорити про загальну форму характеристики, то в ній повинні бути відображені наступні моменти:

 • повне (офіційне) назва організації в якій працював працівник
 • повна назва посади (їй) яку займав працівник і період роботи
 • короткий опис роботи
 • оцінка трудової діяльності працівника, перелік його успіхів і досягнень у період роботи
 • оцінка виконанням працівником трудової дисципліни в організації
 • перелік заохочень / покарань застосованих до працівника в період роботи
 • оцінка поведінкових якостей працівника (по відношенню до керівництва, до колег, до підлеглих і т.п.)

Характеристика повинна бути складена на фірмовому бланку організації і підписана уповноваженим представником організації.

Якщо характеристика представляється в організацію, що має свою (оригінальну) форму характеристики, то характеристика складається за цією формою.


Бесплатная юридическая консультация:

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А

Такий — то і такий — то працює по в фірмі «Така — то й така — то» в якості того-то й того-то з такого-то часу і по теперішній час.

За цей період цей самий такий-то показав себе вдумливим фахівцем, ініціативним працівником, успішно справлятися зі своїми посадовими обов’язками.

У спілкуванні з колегами рівний, доброзичливий і привітний, з партнерами і клієнтами фірми – ввічливий і чемний, у скрутних ситуаціях завжди націлений на знаходження компромісних рішень.

За характером витриманий, миролюбний, сторониться конфліктних ситуацій.


Бесплатная юридическая консультация:

Неодружений. Зовні охайний.

Приклад характеристики з місця роботи в форматі MS-Word: 1 і 2

Джерело: Запорізький сервер з працевлаштування

Зразок характеристики на працівника

Видана ___ПІБ_______ПІБ____, ____ Р народження, в даний час є співробітником ТОВ, ЗАТ, ВАТ ІП «Назва» .

В _____ році отримав середнє, середньо-спеціальна, вища освіта закінчивши _універсітет, технікум, учіліще_ за спеціальністю «_____________».


Бесплатная юридическая консультация:

_неодружений, розлучений, одружений. Має __ дітей.

В _____ г. був прийнятий на роботу в __посади__, А з ___________ г., І по теперішній час, працює на посаді ______________. За цей період ___ПІБ__ Встиг зарекомендувати себе в організації справжнім професіоналом, відданим і люблячим свою справу. Він завжди грамотно і в строк виконує всю йому доручається. Прагнучи до освоєння нових знань дуже активно бере участь в заходах спрямованих на підвищення кваліфікації. Трудову дисципліну ніколи не порушував. легко знаходить спільну мову з співробітниками, його можна вважати надійним товаришем і другом, готовим надати допомогу скрутну ситуацію. Не курить, не вживає спиртні та інші одурманюючі препарати. За роки роботи в організації, стягнень не мав. Був нагороджений ____________________________________________________________________

КтоНаіменованія «Назва»_____________________________________________ /ПІБ/

Характеристика з місця роботи (приклад і зразок)

Характеристика з місця роботи – це офіційний документ, наданий адміністрацією підприємства, організації або установи найманому працівникові, який пропрацював, як правило, не менше 6 місяців. Це так званий словесний портрет працівника, «написаний» начальством. Характеристика містить об’єктивні відомості про його ділових, професійних і особистих якостях, проявлених за час працевлаштування.Характеристика з місця роботи видається як на вимогу самого працівника при звільненні або переході на нове місце роботи, так і за офіційним запитом інших установ або організацій — судна, органів виконавчої влади тощо В цілому, це досить важливий документ, що пояснює компетентним органам, на що ви, як людина, способни.В будь-якому випадку характеристика складається і підписується менеджером з персоналу (кадровим працівником) та керівником підприємства, організації чи установи, яка її надала. При цьому в документі повинна міститися наступна інформація:• дата та реквізити підприємства, організації або установи, що видала характеристику;• анкетні дані працівника;• опис і оцінка виконуваних функціональних обов’язків; • оцінка рівня професіоналізму і досягнення;• оцінка особистісних якостей працівника;• оцінка відносин, сформованих у працівника з коллективом.Характеристика з місця роботи в обов’язковому порядку повинна оформлятися на фірмовому бланку організації чи підприємства. У разі запиту характеристики офіційними органами, документ повинен містити посилання на орган, її витребувати.

Характеристика з місця роботи – зразок

Характеристика з місця роботи – це цілком офіційний документ, який складається на прохання самого працівника або за запитом від зовнішніх джерел, наприклад, судових органів, з організації – нового місця роботи співробітника та інше. Ще характеристика може бути складена для використання всередині самої організації. Наприклад, для вирішення питання про просування по службі, для атестації, нагородження і т.д.


Бесплатная юридическая консультация:

Дуже часто характеристику складає безпосередній начальник – керівник підрозділу. Основна її мета – дати оцінку ділових та особистих якостей працівника, а також його професійної діяльності. Обов’язково далі в статті буде наведено зразок характеристики з місця роботи.

Для складання характеристики не існує чітких вимог. Однак склалися деякі певні традиції, яких варто дотримуватися при її складанні.

Як правильно написати характеристику на працівника

 • Документ варто оформляти на аркушах формату А4.

Текст слід викладати від третьої особи теперішнього або минулого часу (наприклад, працює або працював, виконує або виконував і т.д.).

 • Спочатку вказують назву документа «ХАРАКТЕРИСТИКА» і на кого вона складається – із зазначенням посади та імені працівника без скорочень (дивіться зразок).
 • У першому абзаці, як правило, вказують анкетні дані.
 • Потім йде опис трудового шляху.

  Часто обмежуються описом діяльності безпосередньо в самій організації – з якого року і яку посаду обіймав працівник (показують його кар’єрний ріст). Якщо є чим похвалитися, то допускається привести основні етапи діяльності до переходу в дану організацію.

 • Приводять найбільш значущі досягнення людини (наприклад, керував проектом …, Брав участь в …, Виконав самостійно роботу по … і т.д.).
 • Вказують відомості про отримання додаткової освіти або підвищення кваліфікації (якщо мали місце бути).
 • Далі черга дійшла до оцінки професійних якостей працівника (наявність досвіду в області …, Знання нормативних правових актів, що склалися ділові стосунки з колегами, вміння встановити контроль за … або вести аналітичну роботу, виконати роботу в повному обсязі у встановлений термін і т.д.).
 • Оцінка особистих якостей – вміння контактувати з оточуючими співробітника людьми, оцінка його психологічних якостей і загального рівня культури.
 • Відомості про наявність заохочень або стягнень.
 • В самому кінці тексту слід вказівку про те куди буде представлена ??характеристика з місця роботи.
 • Підписує документ керівник організації і вельми бажано ще поставити підпис начальнику відділу кадрів або начальнику відділу, в якому працює співробітник. Дату вказують нижче, під підписами.
 • Оскільки оформляють характеристику з місця роботи не так на бланку, то необхідно підпис завірити печаткою.

Характеристика (зразок)

Іванов Петро навчається у ЗОШ № 1 міста Луганська з першого класу. Зарекомендував себе як (старанний, дисциплінований, працелюбний, уважний) працівник (учень). Володіє професією (навчальним матеріалом) на рівні. Вчиться

(В повну міру своїх сил, не в повну міру своїх сил, потребує постійного контролю, не виявляє зацікавленості до навчання, навчається погано). Має довільну (зорову, слухову, механічну, змішану)


Бесплатная юридическая консультация:

пам’ять, (красиво, добре, швидко, повільно) працює (запам’ятовує навчальний матеріал). Виявляє (логічне, образне, конкретне, творче) мислення. Має здібності до вивчення (вказати предмети). На роботі (уроках) завжди

(Уважний, активний, байдужий, виконує домашні завдання, допомагає товаришам). Має добру загальний розвиток. Багато читає.

До виконання громадських доручень відноситься (сумлінно, дбайливо, недбало). Був обраний (вказати громадську посаду).

Активно брав участь (у громадському житті підприємства (школи, класу), в роботі учнівського самоврядування, в культмасових заходах, у спортивному житті). Був учасником (шкільної, міської, обласної)

олімпіади / конкурсу / турніру, нагороджений (дипломом, почесною грамотою, медаллю). (Скромний, веселий, товариський, стриманий, врівноважений, розсудливий, дисциплінований, самостійний, піддається чужому впливу). Правила поведінки

Бесплатная юридическая консультация:

(Завжди свідомо виконує, виконує не завжди, виконує на вимогу вчителя, ігнорує, має порушення дисципліни, схильний до протиправної поведінки). Користується повагою серед викладачів. Має авторитет серед товаришів.

Має багато друзів, підтримує дружні стосунки з багатьма колегами.

Батьки приділяють належну увагу вихованню сина (не приділяють уваги, нехтують вихованням, погано впливають).

Характеристика видана для подання в (районний військовий комітет, вищий навчальний заклад, ПТУ тощо).

Директор фірми, (школи) (Класний керівник) (Підпис)


Бесплатная юридическая консультация:

Текст характеристики складається з чотирьох частин:

1. Анкетні дані особи, на якого складається характеристика (розміщуються по центру аркуша або в стовпчик справа).

2. Відомості про діяльності навчанні (з якого року працює або навчається, де, ставлення до роботи, навчання, рівень професіоналізму, навчальних досягнень і володіння майстерністю, або володіння навчальним матеріалом).

3. Оцінка ділових і моральних якостей: відомості про заохочення (стягнення): відносини в колективі.

4. Висновки: вказівка, куди подається характеристика.


Бесплатная юридическая консультация:

Для прикладу нижче ми наводимо зразки характеристик.

Характеристика з місця роботи зразок

При написанні характеристик, зазвичай користуюся коментарями Олени Борисової (Персонал Мікс 2001). Вони написані для атестації персоналу, цими коментарями зокрема користуються тренери «Moscow Business School» в курсі навчання програми MBA Start, але при написанні характеристики вони дуже навіть зручні: Про обсяги роботи. Позитивний відгук. Співробітник виконує великий обсяг роботи, завжди вкладається в терміни, при цьому встигає бути присутнім на всіх нарадах, готувати своєчасно необхідні звіти і знайомитися із звітами, які надходять до нього. Виконуваний їм об’єм робіт свідчить про високий професіоналізм і відданості компанії. Негативний відгук. Співробітник активно залучений у різні проекти, присвячує їм багато часу і сил. На жаль, зусилля не завжди приводять до реальних вимірним результатам, яких очікує від нього керівник.

Ряду важливих задач (приклад) не було приділено достатньої уваги. Мабуть, виконанню завдань перешкоджає відсутність організованості і невміння ставити цілі і розставляти пріоритети. Мабуть, для підвищення ефективності діяльності співробітнику рекомендується спробувати зрозуміти і розібратися, як організований робочий процес в компанії. Про вміння аналізувати і приймати рішення. Позитивний відгук. Співробітник відрізняється здатністю аналізувати факти, збирати необхідну інформацію і на підставі цього приймати зважені рішення. Співробітник демонструє здатність, розглядаючи різні варіанти, приймати правильне рішення.

Він швидко вчиться і вміє дивитися «в корінь» питання, відокремлювати важливе від другорядного. Навіть якщо керівник не завжди згоден з його рішеннями, він завжди ставиться до них з повагою. Колеги розраховують на здатність співробітника аналізувати ситуацію і приймати рішення і часто звертаються до нього за порадою. Негативний відгук. Деякі з рішень і рекомендацій співробітника недостатньо підкріплені аналізом і фактами.

Керівник неодноразово повертав на доопрацювання його пропозиції, так як вони не були обгрунтовані, хоча у співробітника і була можливість зібрати необхідну інформацію. В майбутньому співробітнику рекомендовано краще познайомитися з роботою компанії і, перш ніж висловлювати свою точку зору, опрацювати всі варіанти і представити документи і пропозиції в прийнятному для керівництва та колег форматі. Про вміння планувати і організовувати. Позитивний відгук. Співробітник вміє планувати свою роботу і визначати цілі. Правильно розставляє пріоритети.


Бесплатная юридическая консультация:

Рідко залишає справи на останню хвилину. Уважний не тільки до задачі в цілому, а й до деталей роботи. Як тільки в організації приймається якесь рішення (навіть якщо рішення прийнято в іншому департаменті), співробітник оцінює можливі наслідки, уточнює деталі і модифікує свої робочі плани відповідно до нових вимог. Часто його питання і зауваження виявляються корисні не тільки для нього, а й для всієї організації. Негативний відгук. Над навичками планування та організації співробітнику належить ще багато працювати. Так як він рідко планує свою роботу на перспективу, він часто не справляється своєчасно з роботою або ж виконує роботу не з належною якістю.

Забуває своєчасно попередити колег про те, яку інформацію він від них чекає. У підсумку через його погане планування колеги та підлеглі змушені затримуватися після закінчення робочого дня. Співробітник через невміння планувати і концентруватися на найважливіших завданнях не може виконувати кілька проектів одночасно. Про вміння контролювати емоції. Позитивний відгук. Співробітник добре працює не тільки у звичайній, але і в стресовій ситуації, завжди зберігає оптимізм, витримку і позитивне ставлення до роботи і колегам. Його ніхто ніколи не бачив «що вийшов з себе».

Коли справи йдуть погано, він зберігає витримку і своєю поведінкою заспокоює оточуючих. Його зрілість і вміння контролювати емоції — одна з причин того, що колеги прагнуть працювати спільно з ним над проектами. Негативний відгук. Коли щось турбує співробітника, замість того щоб обговорити ситуацію з колегами та керівництвом, він замикається в собі і відгороджується від оточуючих. При цьому змінюється його манера спілкування на роботі.

Це створює знервовану обстановку в колективі. Якщо його проблеми носять робочий характер, ймовірно, керівникові варто обговорити з ним важливість відкритої інформації і виробити конструктивні методи обговорення спірних питань. ХАРАКТЕРИСТИКА ________________________ працює на посаді головного бухгалтера з 2001 року. Освіта ____________- закінчив ___________________ З 2005 року приступив до роботи на посаді головного бухгалтера в __________________. У 2007 році отримав кваліфікацію Професійного бухгалтера — фінансового менеджера, фінансового консультанта (експерта). У тому ж році переведений на посаду заступника директора — фінансового менеджера __________________ з функціями головного бухгалтера підприємства. Бере участь у всіх заходах _________________ з підвищення кваліфікації. За час його роботи в _______________ на підприємстві неодноразово проводилися перевірки податковими та іншими органами. За результатами перевірок до підприємства не пред’являлися санкції за порушення бухгалтерського обліку та звітності. За підсумками роботи неодноразово преміювали. А в 2008 році за рішенням зборів засновників була включена до складу засновників _____________ У зв’язку з переходом на Новий план рахунків і введенням податкового обліку на підприємстві розробив програму обліку, що об’єднала бухгалтерський, податковий та управлінський облік на підприємстві. Проявив себе відмінним організатором і професійним фахівцем. Арактеристик На працівника підприємства ТОВ «___________» Романова Миколу Олександровича Романов Микола Олександрович, 1970 г. народження, має вищу освіту за спеціальністю «обладнання зв’язку літальних апаратів», Що підтверджується державним дипломом, виданим МГТУ ім. Баумана. Після закінчення університету відслужив рік в армії у званні лейтенанта військ зв’язку. Вдівець (з 2005 р), виховує дванадцятирічного сина. До надходження роботу в ТОВ «________» змінив три місця роботи — НДІ Точних приладів (1990—1996 рр.), ВАТ «Ростелеком» (1996—2001 рр.), Центральне конструкторське бюро важкого машинобудування (2001—2005 рр.).

За час роботи в зазначених організаціях опанував додатковими спеціальностями — «молодший науковий співробітник», «фахівець з розрахунку радіорелейних трас», «експерт з розрахунком електромагнітної сумісності». Характеристики з попередніх місць роботи позитивні. З останнього місця роботи звільнився за власним бажанням у зв’язку з переїздом на нове місце проживання. На роботу в ТОВ «____________» поступив в 1 жовтня 2005 після п’ятимісячної перерви в трудовому стажі. Пройшов перепідготовку за профілем консультанта з продажу техніки зв’язку корпоративним клієнтам. Успішно здав кваліфікаційний іспит «BP2000: Simens BMI».


Бесплатная юридическая консультация:

У 2007 році пройшов перепідготовку на аудитора системи менеджменту якості. Сертифікований компанією «Det Norske Veritas» як аудитор ISO 9000. Екстраверт, в колективі комунікабельний, відкритий для спілкування, ввічливий, принциповий. Відмінний організатор – капітан збірної району зі спортивного орієнтування. Професійна підготовка відповідає висунутим вимогам.

За результатами атестації призначений на посаду керівника відділу якості. Швидко навчаємо. У спілкуванні хоча і відкритий, але завжди люто відстоює свою думку, навіть якщо воно виявляється помилковим, визнає це з великим трудом.

Мотивований на вирішення складних завдань і визнання заслуг. Здатний приймати самостійні рішення і нести за них відповідальність. Шкідливих звичок не має. Любить сина, проводить з ним відпустку і весь вільний час. Представляється перспективним фахівцем, внесений до кадрового резерву з можливим подальшим призначенням на посаду заступника директора з розвитку. Характеристика видана для надання в Басманний суд міста Москви. Генеральний директор ____________ Г.Л.Недвіга Заступник генерального директора з персоналу ____________ І.Р.Чупілко ХАРАКТЕРИСТИКА На суперглавного менеджера по впаривание продукції населенню ТОВ «Слов’янські Унітази» Бестолковкіна Балбеса Недоумича. Бестолковкін Бовдур Недоумич працює в компанії «Слов’янські Унітази» з 1 квітня 1900р. Одружений, має двадцять вісім дітей. В його обов’язки входить впаривание продукції населенню, а також обслуговування сантехніки компанії та партнерів.

Має вищу освіту за спеціальністю «Сантехніка». За час роботи показав себе грамотним фахівцем, здатним вирішити поставлені перед ним завдання, проявити відповідальний і творчий підхід до вирішення різних проблем, вибрати найбільш оптимальне і якісне рішення.

Відносини з колективом компанії хороші, дисциплінарних стягнень не має, трудову дисципліну не порушував. За проявлений героїзм заохочувався грошовою премією і вдячністю. Директор ТОВ «Слов’янські Унітази» Полузлой ??П.Б.

Источник: http://zrazok.pozovsud.com.ua/zrazok-harakteristiki/


Бесплатная юридическая консультация:

Як правильно написати характеристику

студента IV курсу Одеського автомобільно-дорожнього

коледжу Одеського національного політехнічного

університету Траблака Іллі Андрійовича, 1990 р. н.

Траблак Ілля Андрійович навчався в коледжі з 01.09.06 по 01.07.09р. за спеціальністю «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті».

За час навчання показав себе як дуже дисциплінований та здібний студент. Навчався тільки на оцінки «відмінно». Загальноосвітній рівень високий. Пам’ять добра. За характером спокійний, урівноважений, витриманий, ввічливий, духовно розвинений.


Бесплатная юридическая консультация:

Проявляє ініціативу щодо громадських доручень. Приймав активну участь у всіх позакласних заходах групи та виховних заходах коледжу. До доручень стави в ся відповідально. З дорослими поводи в ся поважно. У спілкуванні відкритий, порядний, товариський.

В колективі – самостійний, на зауваження реагує адекватно. Мав товаришів у групі, до справи групи не байдужий. Відношення до товаришів добре. Завжди готов оказати їм допомогу. Реакція на критику товаришів і старших адекватна. Знаходить спільну мову з мамою, завжди з повагою відноситься до неї.

Фізично розвинутий, має трудові навики, працелюбний, самостійний.

Правопорушень не здійснював.

Директор коледжу: С.В. Мироненко


Бесплатная юридическая консультация:

Заступник директора з ВР : І.Б.Грушицька

Класний керівника О.О. Катана

Наливайко Миколи Васильовича, учня 11 класу Петриківської ЗОШ І-ІІІ ступенів ,

1993 року народження, українця, освіта середня.

Наливайко Микола Васильович з 1999 до 2010 року навчався в Петриківській ЗОШ І — III ступенів . За час навчання в школі зарекомендував себе здібним дисциплінованим учнем. До навчання ставиться сумлінно, має глибокі й міцні знання з усіх предметів, усебічно розвинений. Багато читає художньої літератури. Останні три роки очолював шкільний драматичний гурток. Брав активну участь у культурно-масових заходах.

На «відмінно» закінчив курси машинопису та користувача персональним компьютером.

Брав участь у районних олімпіадах з української мови та літератури, фізики, де посідав 1—2 місця. Захоплюється футболом. Виступав за збірну команду школи.


Бесплатная юридическая консультация:

Уміє триматися в колективі, підкоряється його вимогам. Критично ставиться до власних вчинків, до поведінки товаришів і відверто про це говорить. Доброзичливий, стриманий, урівноважений.

Характеристика видана для подання в в райвійськомат

Директор школи М.П.Сорока

Класний керівник В.П. Миколайчук

Немного юмора)) а дальше опять пример нормальный!))


Бесплатная юридическая консультация:

Из характеристики. Сидоров Петр Иванович работает в нашем коллективе с 1992 года. За это время зарекомендовал себя как ответственный, трудолюбивый работник, постоянно повышающий свою квалификацию. Передовик производства, новатор, следит за новинками в литературе по своей специальности. Охотно делится с молодежью своим опытом и передовыми методами труда. Не считаясь со временем, с увлечением и знанием дела всегда глубоко вникает в порученное задание. Обладает высоким чувством товарищества и взаимовыручки, помогая отстающим в работе доводить дело до конца. Держит в чистоте свое рабочее место и орудие труда. Вежлив, опрятен, любим в коллективе. Характеристика дана «Студией порноактера» для получения звания «Ветеран труда».

Характеристика

Це документ, у якому в офіційній формі висловлено громадську думку про працівника як члена колективу і який складається на його вимогу або письмовий запит іншої установи для подання до цієї установи. Реквізити:

 • Назва виду документа.
 • Заголовок (прізвище, ім’я, по-батькові у родовому відмінку особи, якій видається характеристика; рік або повна дата народження; посада;при потребі – місце проживання).
 • Текст, який містить такі відомості: — трудова діяльність працівника; — ставлення до службових обов’язків та трудової дисципліни; — моральні якості (риси характеру, ставлення до інших членів колективу); — висновки; — призначення характеристики (при потребі).
 • Дата складання.
 • Підпис керівника установи (при потребі – інших відповідальних осіб).
 • Печатка.

Характеристика оформляється на стандартному аркуші паперу у двох примірниках: перший видають особі, а другий (копію) підшивають до особової справи.

Источник: http://oadk.at.ua/load/metodist/dokumentacija/kharakteristika_studenta_priklad_skladannja/

Зразок характеристики

Характеристика Левченко Валентини Васильовни, 1989 року народження, учениці 11-В класу ЗОШ № 1 м. Київ


Бесплатная юридическая консультация:

Валентина Левченко впродовж навчання зарекомендувала себе здібною, працьовитою ученицею.

До навчання ставиться сумлінно, має глибокі та ґрунтовні знання з усіх предметів, усебічно розвинена. За підсумками навчання за 11 клас нагороджена Почесною грамотою міськвиконкому, фіналіст обласного конкурсу знавців української мови ім. Т.Г. Шевченко. Багато читає як програмової, так і позапрограмової літератури. Особливий інтерес виявляє до поезії, очолює шкільну поетичну студію «Джерельце».

Неодноразово виступала з оглядовими доповідями про стан і напрями сучасної української поезії.

Упродовж навчання В. Левченко виявляла активність у громадській і суспільно корисній роботі. Під час канікул керувала шкільною агітбригадою, виявивши особистий приклад сумлінного і творчого ставлення до праці.

Уміє триматися в колективі, завжди керується загальнолюдськими моральними критеріями у ставленні як до власних вчинків, так і до поведінки товаришів. Щира й відверта у стосунках з однолітками та викладачами.


Бесплатная юридическая консультация:

Ураховуючи викладене та зразкову поведінку, педрада школи просить обласний відділ народної освіти нагородити випускницю Валентину Левченко золотою медаллю.

Источник: http://svatovo.ws/characteristic_example.html

Характеристика — її реквізити та оформлення — зразок характеристики

Головна / Реферати / Зразки документів / Характеристика — її реквізити та оформлення — зразок характеристики

Характеристика — це документ, в якому дається оцінка ділових і моральних якостей працівника за підписами представників адміністрації. Це офіційний документ, який видає адміністрація на прохання працівника. Характеристику пишуть або друкують у двох примірниках, один з яких видають особі, а другий (копію) підшивають до особової справи.

Основні реквізити характеристики: 1. Назва документа й прізвище, ім’я, по батькові того, кому видається характеристика. 2. Рік народження, освіта. 3. Текст, де зазначено, з якого часу працює чи вчиться особа, як ставиться до виконання своїх службових обов’язків, який має рівень професійної майстерності, авторитет у колективі. 4. Дата складання. 5. Підпис відповідальної службової особи й гербова печатка організації, яка видала характеристику.


Бесплатная юридическая консультация:

Текст викладається від третьої особи.

Ткаченко Антоніни Андріївни, студентки музично-педагогічного факультету, 1974 року народження, освіта вища незакінчена.

Ткаченко А.А. вчиться на V курсі музично-педагогічного факультету Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова. До навчання ставиться сумлінно, постійно підвищує свій професійний рівень, За час навчання в університеті Ткаченко підготувала й провела відкриті уроки, організувала концерти для інвалідів-«афганців». З першого курсу працює над темою дипломної роботи, виступала на звітній науковій конференції студентів. Ткаченко А. А. виконує громадські доручення, успішно працює старостою 51-ої групи. Вимоглива до себе, вона користується повагою серед товаришів і викладачів факультету. Характеристика видана для.

Декан музично-педагогічного факультету (п і д п и с) С. А. Коваленко

Шмельова Віктора Петровича, учня 11 класу Прилуцької середньої школи Чернігівської області, 1973 року народження.

Віктор Шмельов протягом навчання в середній школі зарекомендував себе здібним учнем. До навчання ставиться сумлінно, має глибокі та міцні знання з усіх предметів, усебічно розвинений. Багато читає художньої літератури. Особливий інтерес виявляє до театрального мистецтва, очолює шкільний драматичний гурток і дуже цим захоплюється. Як член учнівської лекторської групи, Віктор виступав перед учнями з доповіддю «Сучасна музика». Протягом навчання в школі виявляв активність у громадській та суспільно корисній роботі. Під час літніх канікул В. Шмельов керував ланкою учнівської виробничої бригади, особисто показував приклад сумлінного ставлення до праці. Уміє триматися в колективі, підкоряється його вимогам. Критично ставиться до власних вчинків, до поведінки товаришів і відверто про це говорить. За відмінне навчання, зразкову поведінку та активну участь у громадській роботі педрада просить облвно нагородити Віктора Шмельова золотою медаллю.

Директор школи (підпис) О. І. Алексєєв Класний керівник (підпис) К. П. Гур`їн

Источник: http://www.ukrtvory.com.ua/referaty/zd6.html

Как правильно написать характеристику на работника

Как правило, производственная характеристика на работника, образец заполнения которой вы найдете ниже, необходима для предоставления на новом месте службы, где о качествах сотрудника ничего не знают, потому нуждаются в информации извне, могущей облегчить приобщение его к новому коллективу.

Также составление документа может потребоваться при переводе сотрудника на новую должность, предоставлении нового звания, либо наоборот лишении такового, поощрении и понижении. В зависимости от соответствия сотрудника занимаемой должности, качества выполняемой им работы, а также отношения к своим обязанностям, составленный документ может положительно, отрицательно, либо нейтрально характеризовать работника. Существует определенный шаблон характеристики на работника, который мы рассмотрим ниже.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта слева или звоните по телефону

Это быстро и бесплатно !

Основные составляющие

Прежде всего, следует разобраться в терминологии понятия.

Характеристика — это письменный документ, необходимый для выделения и подчеркивания служебных и личностных особенностей конкретного сотрудника. Указанный документ оформляется в произвольную форму на предприятии, где данный сотрудник осуществляет, либо осуществлял профессиональную деятельность.

Вне зависимости от отношения к своим обязанностям, типовая характеристика на работника, включает следующие необходимые компоненты:

 1. Наименование документа. В данном случае — «характеристика».
 2. Фамилию, имя и отчество работника, написанные полностью.
 3. Занимаемую работником должность. Использовать сокращения запрещено.
 4. Возраст. Можно не указывать.
 5. Время начала и окончания работы в занимаемой должности.
 6. Награды, заслуги перед коллективом и предприятием, личные и профессиональные достижения.
 7. Информацию о пройденных стажировках, повышении квалификации, либо получении дополнительного профессионального образования.
 8. Оценка служебных особенностей работника, его умений ладить с коллегами и руководством в процессе работы, владеть юридической стороной вопроса.
 9. Оценка личных качеств, таких как мобильность, быстрая социальная адаптация, уровень стрессоустойчивости и культуры.
 10. Информацию о взысканиях, выговорах. Обычно такая информация включается в характеристики, несущие отрицательный подтекст.

Основные требования

Характеристика работника с места работы, пример которой можно найти ниже, пишется от руки, либо печатается на компьютере. Распечатка данного документа производится на листах формата А4. Как только все пункты, изложенные выше, будут подробно отражены в характеристике, ее следует завершить указанием кому и для каких целей она направляется.

Обычно в конце документа отмечается полное наименование организации, затребовавшей обозначенную бумагу, ставится подпись руководителя организации и начальника отдела кадров.

Обязательны к указанию число и год написания характеристики. Документ заверяется печатью предприятия, что необходимо в силу отсутствия для его написания общепринятого официального бланка.

Характеристика не имеет срока годности, однажды написанная она может быть предъявлена в любое время. Потеряв бланк с характеристикой, работник вправе обратиться к бывшему работодателю с повторным запросом на ее составление.

Виды характеристик и правила их написания

Не зная как правильно написать характеристику на работника, образец которой не представлен среди обычных документов, работодатель может упустить немаловажные для работника детали.

Отрицательная

Рассмотрим, как составляется отрицательная характеристика на работника, на следующем примере, при этом сам термин «характеристика» опустим:

Характеристика на младшего бухгалтера ЗАО «СтройИнвест» Зябликова Илью Николаевича

Зябликов Илья Николаевич 1986 года рождения являлся сотрудником ЗАО «СтройИнвест» с 2014 по 2015 год. За время работы Илья Николаевич не выказал особых профессиональных качеств, был замечен в отказе от выполнения служебных обязанностей с отсылкой на причины, не могущие выступать в качестве оправданий. Несмотря на то, что коллектив нашей фирмы является дружным и отзывчивым, Илья Николаевич не сумел найти общего языка ни с одним другим работником. Не раз фиксировались факты грубого его отношения к коллегам по работе и клиентам. За время трудовой деятельности данный работник получил несколько строгих выговоров, что должно было вести к его исправлению. Сведения о допущенных нарушениях были внесены в личное дело работника. Поскольку ничего подобного не произошло, мы вынуждены были расстаться с Ильей Николаевичем по обоюдному согласию.

Генеральный директор ЗАО «СтройИнвест» Л.А. Глушко Печать Начальник отдела кадров А. Е. Кошин 09.05.2015

Для награждения

Рассмотрим также образец характеристики на работника для награждения почетной грамотой:

Характеристика на работника озеленительной сферы ГУП «Зеленострой» Юрченко Григория Михайловича

Юрченко Григорий Михайлович 1990 года рождения является сотрудником ГУП «Зеленострой» с 2015 года по настоящее время. За время нахождения в занимаемой должности, Григорий Михайлович показал себя как грамотный, исполнительный и добросовестный работник. Высокая степень культуры, стремление к самообразованию и самовоспитанию, делают Григория Михайловича весьма ценным работником, который сумел найти общий язык не только с начальством, но и с коллегами по службе. Такие качества, как стрессоустойчивость, коммуникабельность и умение быстро налаживать отношения позволяют Григорию Михайловичу выполнять порученные ему задания с удвоенной скоростью. Несмотря на небольшой трудовой стаж в занимаемой должности, Григорий Михайлович уже имеет несколько поощрений, что позволяет нам говорить о необходимости награждения его почетной грамотой с внесением сведений о подобном награждении в личное дело и трудовую книжку работника. Любовь к труду и высокая степень ответственности являются отличительными чертами Григория Михайловича. За время рабочей деятельности выговоров и взысканий не имел.

Генеральный директор ГУП «Зеленострой» Ю.К. Нетельно Печать Начальник отдела кадров О. Ю. Матюшина 10.07.2015

Следует отметить, что при составлении местной характеристики для приобщения к личному делу работника, продолжающего работать на предприятии, выдавшем данный документ, либо отрицательной характеристики, необходимо иметь соответствующий образец. Характеристика с места работы на работника выдается непосредственно по его требованию, либо требованию организации, являющейся новым местом его работы.

Положительная

Положительная характеристика на работника составляется в этом же ключе, без включения в нее моментов, касающихся выговоров и провинностей работника. В положительной характеристике качества работника описываются исключительно в благоприятном для него виде. Пример подобной характеристики может быть следующим:

Характеристика на помощника начальника ЖКХ № 14 Инякину Эльвиру Григорьевну

Инякина Эльвира Григорьевна 1968 года рождения является сотрудницей ЖКХ № 14, начиная с 2003 года по настоящее время. За время исполнения ею служебных обязанностей Эльвира Григорьевна показала себя с самой лучшей стороны, зарекомендовав себя как профессионала своего дела, к которому она относится с большим вниманием и любовью. Особо хочется отметить то уважение, которое сумела заслужить Эльвира Григорьевна от коллег по работе и людей, непосредственно с ней сотрудничающих. Заслуги Эльвиры Григорьевны перед обществом и государством были не раз по достоинству оценены как руководством, так и общественностью. Эльвира Григорьевна — отзывчивый и коммуникабельный человек. Большой опыт и постоянное совершенствование полученных знаний, делают ее ценным кадровым работником. Отличительными чертами характера Эльвиры Григорьевны можно считать жизнерадостность, честность, высокую стрессоустойчивость. За время нахождения в занимаемой должности заместителя начальника ЖКХ, Эльвира Григорьевна выговоров и предупреждений не имела.

Генеральный директор ЖКХ № 14 М.И. Жуковский Печать Начальник отдела кадров А. Д. Коркина 03.04.2016

Заключение

Итак, характеристика на работника составляется в виде повествовательного рассказа с использованием третьего лица и постановкой предложений в настоящем, либо в прошедшем времени, что зависит от нынешнего положения сотрудника в организации, от имени которой дается документ.

Размер документа зависит от послужного списка работника и желания работодателя заниматься перечислением его заслуг. Что именно писать в характеристике решает руководитель предприятия, но обычно при составлении данного документа придерживаются общепринятого стандарта.

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему — позвоните прямо сейчас:

Источник: http://vashbiznesplan.ru/sovety/xarakteristika-na-rabotnika.html

Як правильно писати характеристику зразок, Зразки характеристик

Приклади заяв і клопотань

Як правильно писати характеристику зразок

Як правильно написати характеристику

Як правильно написати характеристику? Під характеристикою мається на увазі офіційний документ з коротким описом трудового шляху працівника і його ділових якостей. Здобувач, який претендує на хорошу вакансію, повинен вміти правильно скласти не тільки резюме з автобіографією, але і характеристику.

Характеристика, як правило, містить у собі наступні дані:

1. Як і в автобіографії, потрібно вказати ім’я, по батькові та прізвище співробітника, а також рівень освіти і список навчальних закладів.

2. Необхідно вказати місце роботи, з якого дається характеристика і перерахувати всі посади та посадові обов’язки здобувача з минулих місць роботи.

3. Добре розповісти про своїх позитивних ділових і особистісних якостях.

4. Інформація про курси підвищення кваліфікації, семінарах і тренінгах теж буде вельми до речі. Наприклад, можете згадати про те, що перш ніж вибрати дану спеціальність ви відвідали тренінг з профорієнтації. Тоді роботодавець зрозуміє, що ви прийшли в цю професію усвідомлено і маєте схильність і талант до цієї сфери діяльності.

5. Останнім пунктом вашої характеристики будуть відомості про те, для яких цілей і в яку організацію вона дана.

ПІБ, 11 квітня 1991 р.

АТ. р. Всеволожськ.

Працює ст. з 1990 р.

Проявив себе як грамотний і виконавчий співробітник. Володіє необхідними професійними навичками і діловими якостями. Постійно підвищував свою кваліфікацію. Дотримувався корпоративні правила. Комунікабельний і привітний.

Щоб правильно написати характеристику необхідно володіти грамотною мовою, добре розуміти, що таке діловий стиль. Написати характеристику Ви можете і самі, щоб потім запевнити її у керівника. Займатися йому цим питанням найчастіше колись. Він так і скаже: Напишіть самі, я запевню. Це нормально. Вам довіряють. Не дивуйтеся і хваліть себе, свої ділові якості. Сподіваємося ми відповіли на Ваше питання як правильно написати характеристику.

Характеристика з місця роботи

Характеристика з місця роботи — один із офіційних документів, що складається на прохання працюючого або запитом начальницького складу з нового місця роботи працівника. Характеристика може запитуватися в судові органи, банки, військкомати та інші організації. У ній міститься інформація про рівень професіоналізму працівника, опис його особистісних і ділових якостей. Про те, як написати характеристику з урахуванням всіх нюансів, викладено в нижній частині статті.

Характеристика складається в тому випадку, якщо стоїть питання про нагородження, атестації, накладення штрафних санкцій або просування працівника всередині підприємства. Чітких критеріїв щодо складання документа не існує, але все ж, його слід грамотно оформляти.

Як писати характеристику правильно

• Документ рекомендується складати на аркуші паперу формату А4. При написанні текст оформлюється від третьої особи в теперішньому або минулому часі

• Вгорі документа пишеться назва і дані того, на кого він оформляється. Вказується посада працівника і назва організації

• Наявність освіти, закінчені навчальні заклади, отримана спеціальність або вчений ступінь

• Описується трудова діяльність — термін роботи, підвищення або пониження в посаді, переведення підрозділу, перекваліфікація.

• Зазначаються досягнення у професійній діяльності (участь у керівництві, самостійна діяльність)

• Пишеться оцінка професійних навичок працівника в роботі, стосунки в колективі, психологічні якості та рівень культури.

• Враховується досвід, знання законодавства і правової структури, аналітичні якості, здатність планувати роботу і здійснювати контроль над нею.

• Повідомлення про заохочення або доган

Зміст документа буде відрізнятися в залежності від того, в яку організацію його нададуть надалі. Характеристика до суду з місця роботи повинна мати більший наголос на особистісні якості працівника. Перед написанням бажано отримати консультацію у представників органів, які дали запит на документ.

наприкінці характеристики вказується місце її надання, ставиться підпис керівника і начальника відділу. Дата фіксується під підписами, а на підтвердження ставиться печатка.

Зразок характеристики з місця роботи

Документ повною мірою повинен розкривати ділові і професійні навички, тому його оформленням повинен зайнятися безпосередній керівник, тісно співпрацював з підлеглим працівником. Нерідко документ складається з представниками відділу кадрів.

Характеристика з роботи не є звичайною формальністю. Вона може серйозно вплинути на майбутню трудову діяльність або долю. Існують випадки, коли суд розглядає позитивну характеристику і пом’якшує міру покарання або не докладає штрафні санкції. При оцінці якостей працівника необхідно правильно розставити акценти, де точно вказується рівень знань і необхідних навичок. Вони можуть бути високими, середніми, низькими або повністю відсутнім.

Важливо правильно підібрати зразок, адже характеристика з місця роботи на керівника або органи влади не буде достатньою, якщо просто переписати резюме працівника. Робоча здатність визначається не тільки досвідом, але й прагненням до процесу роботи, самостійною організацією трудового процесу і рівнем якості виконаної роботи.

Характеристика з місця роботи на бухгалтера

Цей приклад документа не відрізняється від інших службових характеристик по структурі оформлення. Складанням опису займається безпосередній начальник на великому підприємстві або головний бухгалтер.

на старшого бухгалтера «ТОВ Камелія»

Семенову Аллу Леонідівну

Семенова А. Л. 1980 року народження, має вищу освіту, у 2004 році отримала диплом спеціаліста у Вузі «Сибірський інститут бізнесу та інформаційних технологій» за спеціальністю «економіка та управління».

Семенова А. Л. в «ТОВ Камелія» займає посаду старшого бухгалтера з січня 2007 року. В її обов’язки входить нарахування працівникам заробітної плати, підготовка документів і передача звітів в ПФ, податкової організацію та фонду страхування, а також подача документів про перерахунок пенсій в ПФ.

За час роботи Семенова А. Л. зарекомендувала себе, як працьовитий та ініціативний спеціаліст. До роботи підходить відповідально, з дорученими завданнями справляється у встановлені терміни. Семенова А. Л. здатна правильно приймати рішення в складних ситуаціях, несучи повну відповідальність за свою діяльність.

В колективі виявляє доброзичливість і комунікабельність. Серед співробітників славиться товариським, справедливим, чуйним і відкритою людиною.

Характеристика написана для пред’явлення за місцем вимоги

«ТОВ Камелія» Р. Н. Кувшинников

Завантажити приклади безкоштовно: Як правильно написати характеристику на працівника?

Характеристика — це офіційний документ, в якому описуються ділові та особисті якості працівника. Складанням характеристики на працівника займаються представники адміністрації, також на ній проставляється печатка і підпис керівника компанії. Особа, що підписала характеристику, відповідально за достовірність що міститься в ній інформації.

Існує два основних види характеристик:

 • Зовнішня характеристика. Цей документ складається на прохання співробітника організації або за запитом інших осіб. Як правило, така характеристика покликана вирішити побутові питання, питання про видачу кредиту, застосування заходів впливу щодо працівника і т. д.
 • Внутрішня характеристика. Вона не вимагається у разі переведення, заохочення, дисциплінарного покарання співробітника і т. д. Документ складається за місцем вимоги, у ньому вказується переважно трудова діяльність працівника.

Як писати характеристику?

Інструкція з написання характеристики на працівника виглядає наступним чином:

Тут вказуються реквізити компанії, дата написання, у центрі розташовується слово «Характеристика».

Анкетні дані співробітника.

Це перший абзац характеристики, в якому пишуться ПІБ співробітника, рік народження, освіта.

Опис трудової діяльності.

Проставляється дата пристрою в організацію, зазначаються відомості про професійному зростанні, а також найбільш значущі результати роботи.

Оцінка різних якостей співробітника.

Мова йде про особистих, професійних і психологічних якостях працівника, його компетентності, старанності. Крім того, зазначається інформація про заохочення та стягнення, якщо такі є.

Цей пункт необхідний для зовнішньої характеристики. У ньому вказується мета складання даного документа.

Характеристика для нагородження

Цей документ складається з ряду стандартних елементів:

 1. В анкетній частині необхідно вказати назву організації, яка видає характеристику, місце роботи, посада співробітника, а також його ПІБ. Може бути інформація про дату народження, робочий стаж, послужному списку, наукові ступені і звання, державні нагороди і т. д.
 • В основній частині надаються відомості про характер і якість роботи, виконуваної працівником, його моральних якостях, стосунки з колегами і ін
 • У заключній частині підводиться підсумок викладеному. На готовому документі ставиться підпис керівника і печатка

  Втім, написання цього виду документа передбачає і деякі особливості:

 • Оскільки основна мета даної характеристики — представлення працівника до нагородження, то особливу увагу слід приділити його особистісним якостям і видатним досягненням в конкретній області. Якщо ж нагородження не припускає зв’язку з трудовою діяльністю працівника, наприклад, подання до медалі «За мужність при пожежі», тоді на перший план виходять саме його людські якості: добросердечність, співчутливість і т. д. Важливо, щоб характеристика залишалася об’єктивної: з цієї причини не варто приписувати людині неіснуючі достоїнства.
 • Про який би нагороду не йшла мова, необхідно пам’ятати про те, що вона видається не просто виконавчого працівнику, а людині з певними заслугами. Дані заслуги встановлюються законом або відомчим положенням про нагороди і чітко викладаються в характеристиці.
 • Під час подання кого-небудь до нагороди такий документ, як характеристика, може і зовсім відсутні в загальному переліку. Наприклад, для державних нагород подається нагородний лист встановленої форми, часом необхідно подання (як документа) або лист-клопотання. У цих випадках характеристика може бути самостійним документом, а частиною якого-небудь з перерахованих. Перед написанням характеристики необхідно досконале ознайомлення з положенням про конкретну нагороду, формами поданих документів та правилами їх заповнення. Характеристика в суд

  Один з найбільш складних видів характеристик — це характеристика в суд. Складається вона в єдиному екземплярі на звичайному або фірмовому бланку і містить у собі наступні дані:

 • Вказується повна назва та реквізити підприємства, ІПН, КПП, ОГРН і номер його телефону.
 • Проставляється дата і місце складання характеристики.
 • Вказується ПІБ працівника, його посада, освіта, спеціальність і освітній заклад, в якому він навчався.
 • Для військовозобов’язаних зазначаються строки і місце проходження служби.
 • Далі перелічуються особисті якості працівника і його сімейний стан (є чоловік/дружина, діти, вказується їх вік і стать).
 • Слідом за тим перераховуються особисті навички працівника (відношення до роботи, комунікабельність, морально-етичні якості, стресостійкість, наявність або відсутність шкідливих звичок, роль у соціальному житті компанії тощо).
 • У висновку ставиться наступна запис: «Характеристика видана для подання в суд» чи «Характеристика видана за місцем вимоги».
 • Далі документ підписується керівником та завіряється печаткою. Характеристика в поліцію

  Дана характеристика надається роботодавцем. У неї є свої особливості порівняно із звичайним виробничим документом. Так, у стандартній характеристиці акцентуються виконавчі і ділові якості працівника, його розумові здібності і працьовитість, тоді як характеристика в поліцію вимагає зосередження на особистих якостях характеру співробітника.

 • Документ складається на бланку організації, де вказується назва компанії, її юридична адреса, реквізити та контактні телефони.
 • У центрі пишеться найменування документа, вказується ПІБ працівника і його посаду.
 • Найчастіше подібні характеристики потрібні для працівників, у яких було вилучено водійське посвідчення. Тому в документі потрібно переконливо описати причини, за якими органи поліції повинні повернути права їх законному власнику. Наприклад, управління автомобілем може вимагатися безпосередньо для здійснення трудової діяльності. Головний акцент робиться на позитивних якостях працівника, його сумлінності і старанності.
 • Потім на характеристиці ставиться підпис керівника і печатка. Нюанси

  Даний документ не повинен містити шаблонних фраз, оскільки необхідно дати об’єктивну оцінку поведінки працівника. Так, позитивну характеристику складно використовувати проти співробітника, тоді як негативна оцінка може завдати йому істотної шкоди.

  Складання характеристики в суд, поліцію або інший подібний орган вимагає найбільшої відповідальності. Перш ніж складати цей документ, необхідно проконсультуватися з органами, на прохання яких пишеться ця характеристика, або звернутися до представника працівника.

  Співробітник кадрової служби проводить оцінку готового документа, яка може бути негативною, позитивною або задовільною. У випадку виникнення труднощів кадровий працівник може попросити допомоги у колеги, не повідомляючи йому при цьому дані співробітника.

  Таким чином, правильно складена характеристика обов’язково допоможе в досягненні тієї мети, з якою вона пишеться. Документ, у якому містяться й позитивні і негативні якості працівника, буде максимально корисним, а шкоду принесе мінімальний. У всякому разі, засумніватися у достовірності такої інформації буде досить складно.

  Як написати характеристику? Зразок.

  Характеристика — це офіційний документ, який містить в собі відгук про роботу або діяльності співробітника, а також відображає його особистісні та професійні якості. Як правильно написати характеристику — ви дізнаєтеся з нашої статті.

  Написання будь-якої характеристики зводиться до дотримання загальних правил.

  Правила складання характеристики

 • В документі необхідно вказати прізвище, ім’я та по батькові працівника, дату народження
 • Далі — утворення співробітника, а також вказується, які навчальні заклади закінчив
 • Необхідно вказати місце роботи, з якого дається характеристика. Зазначаються всі займані посади в даній організації і прописуються всі виконувані їм обов’язки
 • Далі в характеристиці вказують позитивні якості, якими наділена співробітник. Тут можна відобразити як професійні якості, так і особисті
 • Необхідно відобразити відомості про нагороди та досягнення
 • Відобразіть інформацію про пройдених курсах, семінарах та тренінгах. Якщо співробітник активно брав участь у роботі над проектами компанії, то такі відомості також зазначаються в характеристиці
 • Останнім пунктом характеристики буде вказівка, для чого складена характеристика та в яку організацію.
 • Для того щоб правильно написати характеристику, необхідно грамотно володіти мовленням, а також використовувати діловий стиль письма. Характеристика складається у вільній формі на аркуші формату А4. При написанні використовуються загальні відомості, представлені вище. Складається характеристика у двох примірниках: один відправляється на місце вимоги, а другий залишається в архіві організації.

  Характеристику може скласти працівник сам на себе, а потім запевнити її у керівника його підписом і печаткою організації. В більшості випадків із-за навантаження на роботодавця так і відбувається. У цьому випадку головне не соромитися і перераховувати всі свої сильні сторони та досягнення.

  на керівника відділу продажів ТОВ Строй плюс

  Королева Андрія Івановича

  Корольов Андрій Іванович народився 10 квітня 1984 року. У 2006 році закінчив Воронезький інститут управління, економіки і права за спеціальністю Торгове справа, має вищу освіту.

  З 2010 року і до теперішнього часу працював в ТОВ Строй плюс на посадах: менеджер по продажам, менеджер по роботі з постійними клієнтами, керівник відділу продажів. Є кваліфікованим спеціалістом, успішно керував відділом.

  А. В. Корольов проходив курси з підвищення кваліфікації. Вивчав спеціальну літературу, а також нормативні документи, необхідні для результативної роботи. Відповідально ставиться до виконання своїх посадових обов’язків.

  Керівником організації відзначено прагнення А. В. Королева до професійного зростання: співробітник отримує другу вищу освіту за спеціальністю Управління персоналом.

  У 2012 році отримав звання Кращого продавця компанії.

  За час роботи А. В. Корольов зарекомендував себе не тільки як дисциплінований працівник, але і як ініціативний працівник, який готовий взяти відповідальність у вирішенні багатьох питань на себе.

  У спілкуванні з колегами ввічливий і доброзичливий, в колективі користується повагою.

  Характеристика видана для подання за місцем вимоги.

  Директор ТОВ Строй плюс

  Пам’ятка для укладача характеристики

  1. Перед тим як скласти характеристику, оформіть згода працівника на передачу його персональних даних третім особам в письмовому вигляді.
  2. не Можна оцінювати дані працівника, які не відносяться до професійної діяльності (національність, релігія, політичні переконання тощо).
  3. Якщо установи, до якої направляється характеристика, є встановлена форма документа, то необхідно складати характеристику по даній формі.

  Як написати характеристику на людину?

  В се наше життя складається з документів, які потрібно надавати в різні організації. Найчастіше це ксерокопія паспорта або свідоцтва про народження. Також у багатьох установах запитують свідоцтво про шлюб, ІПН або СНІЛС. Але є чимало місць, де у вас попросять характеристику з місця роботи або навчання. Вона є в списку документів, які потрібні для усиновлення, оформлення опікунства, отримання іпотеки, розгляду деяких категорій справ у суді, вступу до вузу (тоді її пишуть в школі на випускника). А ще вона може знадобитися при влаштуванні на нову роботу в якості рекомендації з попереднього місця роботи або під час проходження атестації. Що ж це за документ і як написати характеристику на людину?

  Що таке характеристика?

  Почнемо з того, що характеристика є офіційним документом, в якому дається оцінка ділових, а також особистих якостей людини. Складають характеристику:

  • на виробництві — начальник відділу, де працює працівник, або фахівець відділу кадрів,
  • в школі (або іншому навчальному закладі) — класний керівник (куратор) або представник адміністрації навчального закладу

  При цьому той, хто склав характеристику, несе відповідальність за достовірність містяться в документі відомостей.

  Характеристика складається у двох примірниках: один видається працівникові на руки або висилається поштою за запитом сторонньої організації, а другий — підшивається в документи працівника (особиста справа).

  характеристику Підписують кілька осіб: той, хто її склав (начальник відділу або класний керівник), працівник відділу кадрів і керівник установи. Документ завіряється печаткою організації.

  Якщо характеристика потрібно в сторонню організацію та надсилається поштою, то у верхньому лівому куті потрібно вказати вихідний номер документа, число його реєстрації.

  Яка буває характеристика?

  Характеристика може бути:

 • Внутрішньої — та, яка буде використовуватися тільки в організації, де людина працює (її складають для проходження атестації на предмет відповідності займаній посаді або при переведенні в інший відділ на великому підприємстві). У такому документі акцент робиться на трудові якості працівника, оцінюється його творчий потенціал і даються рекомендації щодо використання цього потенціалу. У внутрішній характеристиці не вказується місце її надання, а підписати такий документ повинен обов’язково керівник відділу, де працює співробітник, і керівник організації.
 • Зовнішньої — такий документ складається за запитом сторонніх організацій або самого працівника, і призначається для використання поза організації, де працює людина. Тому складається вона найбільш повно, з відображенням усіх даних і об’єктивною оцінкою людини. При цьому документ, що видається на руки працівникові, може підписати тільки керівник установи (за умови, що в діловодстві або відділі кадрів залишиться другий примірник з підписом не тільки керівника, але і начальника відділу, де працює людина, а також співробітника відділу кадрів). А в залежності від того, куди саме потрібно характеристика, у документі можуть бути зроблені акценти на особистих або, навпаки, ділових якостях людини.

  З чого складається характеристика?

  Характеристика складається з чотирьох частин:

 • анкетних даних людини — ця частина характеристики розміщується на аркуші в центрі або в правому верхньому куті (стовпчиком)
 • дані про трудової діяльності або навчання (з якого конкретно року навчається або працює в даній організації, як ставиться до роботи або навчання, рівень професіоналізму, володіння майстерністю, досягнення та інше)
 • оцінки ділових і моральних (особистих) якостей людини, відомостей про наявних (якщо, звичайно, вони є) нагороди, стягнення, стосунки в колективі (чи користується людина авторитетом у колег, чи є лідером та інше)
 • вказівки, куди подається характеристика

  У характеристиці можна більше уваги приділити опису емоційної сфери людини, її поведінки в стресових або екстремальних ситуаціях. Це важливо, якщо документ потрібно, наприклад, для оформлення опікунства або отримання дозволу на носіння зброї. Якщо мова йде про підвищення або переведення на керівну роботу, слід вказати, чи здатний він керувати підлеглими, приймати виважені рішення та брати на себе відповідальність. Якщо мова йде про характеристику на підлітка, яку часто запитують органи правопорядку, то основний акцент потрібно робити на його здатності будувати відносини в колективі і з дорослими, відповідати за свої вчинки, а також відобразити в документі такі його риси як конфліктність, комунікабельність, запальність та інше.

  Щоб написати характеристику на людину, буде потрібно стандартний аркуш формату А4 (складання документа проводиться з використанням комп’ютерної техніки), на якому потрібно розташувати всю інформацію. Звичайно, краще вкластися в одну сторінку, але якщо документ передбачається об’ємний (у людини багато регалій або потрібен більш детальний опис його ділових якостей), то характеристику можна написати на декількох аркушах (тоді вона зшивається за правилами діловодства та документообігу). Розділи, як правило, не нумеруються, а просто пишуться з абзацу.

  Отже, складаємо характеристику:

  1. Заголовок: «Характеристика» пишеться по центру аркуша у верхній його частині.
 • Анкетні дані. Як вже було сказано вище, анкетні дані потрібно написати по центру листа під заголовком або у верхньому правому куті. Вони повинні містити наступну інформацію: прізвище, ім’я, по батькові особи, дата його народження, посаду, освіту. Не потрібно забувати, що дані про освіту повинні зазначатися повністю: який навчальний заклад і коли працівник закінчив, яку кваліфікацію (професію) отримав. Наявні вчені ступені і звання також повинні знайти відображення в анкетній частині.
 • Відомості про трудову діяльність. Тут слід указати, з якого періоду людина працює (навчається) в установі, на якій посаді, які саме функції виконує або які обов’язки на нього були покладені, кар’єрний ріст людини в організації (якщо він, звичайно, був). Якщо працівник переводився всередині організації на інші посади, їх також потрібно перерахувати. Також слід вказати результати його діяльності: якими керував проектами, в яких проектах брав участь, які роботи виконував самостійно та інше.
 • Оцінка ділових і моральних якостей. Ця частина характеристики є основною, оскільки в ній відображається оцінка, як робочих, так і особистих якостей. Обов’язково вказується рівень творчого потенціалу, відповідальності, компетентності, професіоналізму та принциповості працівника. Також потрібно вказати здатність працівника до навчання, його інтерес до іноземної професійного досвіду, знання нормативних актів та керівних документів, вміння організувати робочий процес і створити стійкі робочі стосунки з колегами. Необхідно обов’язково описати його стосунки з колективом організації, керівним складом, підлеглими. Якщо мова йде про атестацію працівника, то у характеристиці повинна бути оцінка його роботи в даний момент: чи відповідає працівник займаній посаді чи ні.
 • Заключна частина. Тут потрібно вказати, для чого складена характеристика. Як правило, вказується місце її надання: «Характеристика складена для подання в ….».
 • Підпису, печатки. Підписи відповідальних за складання характеристики, а також керівника організації ставляться під текстом праворуч (або по центру), а зліва потрібно вказати дату складання документа.

  Працівникам відділів кадрів та керівникам структурних підрозділів, які зобов’язані складати характеристики на своїх підлеглих, слід пам’ятати, що від цього документа часто дуже багато залежить. Особливо, якщо мова йде про надання характеристики в сторонню організацію (суд, іпотечне агентство, банк, відділ опіки, відділ у справах неповнолітніх та інше), де за цим документом будуть оцінювати людину та приймати рішення про його подальшу долю. Тому, щоб написати характеристику на людину, потрібно вивчити його особиста справа і проаналізувати його роботу (навчання). Тільки так можна говорити про об’єктивність документа.

  Короткий опис статті: характеристика як правильно написати

  Источник: http://kharakterystyka.com/yak-pravilno-pisati-harakteristiku-zrazok-zrazki-harakteristik/